A A A

Lokalizacja

Obrady odbędą się w budynku Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 48, w sali 201 (II piętro). Rozpoczęcie o godzinie 9.00.