A A A

Organizatorzy

Studenckie Koło Naukowe Archeologów
przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 48
50-139 Wrocław

Kontakt:
Zgłoszenia i noclegi: Kamila Jarońska - kjaronska@archeolodzy.org
Strona internetowa: Maksym Mackiewicz - max@archeolodzy.org