A A A

Program konferencji

Program do pobrania w postaci pliku PDF.

Dzień I (sobota, 4 kwietnia 2009. Instytut Archeologii, sala 201)

9.00 Otwarcie konferencji
9.10 Wykład inauguracyjny – dr Lech Marek
9.30 Krótka przerwa

10.00 Iza Romanowska (UJ) – Ewolucja ludzkiej seksualności, czyli od rozpusty do rodziny.
10.20 Aleksander Leydo (UW) – Ewolucyjne ujęcie ludzkiej seksualności.
10.40 Sylwia Wasyniuk, Paulina Skorupska (WAM, UW) – Seksualność mózgu na przykładzie wybranych aspektów z kultur Mezoameryki.
11.00 Dyskusja i krótka przerwa

11.40 Joanna Stępniak (UMK) – Przypadek paleolitycznych figurek „Wenus” jako przykład badań nad zagadnieniem prehistorycznej seksualności.
12.00 Witali Michalczuk (UW) – Żeńskość - nieprzemijający symbol ludzkości (na przykładzie kultury Cucuteni -Trypole).
12.20 Katarzyna Mikosz (UWr) – Przedstawienia zoofilne z epoki brązu. Rytualne czy humorystyczne?
12.40 Dyskusja i przerwa obiadowa

14.20 Wojciech Ejsmond (UW) – Eros nad Nilem.
14.40 Aleksandra Leśniak, Paulina Machałowska (UŁ) – Miłość do chłopców w antycznej Grecji.
15.00 Aleksandra Stawarz (UWr) – Homoerotyzm w literaturze antycznej.
15.20 Dyskusja i krótka przerwa

16.00. Lucie Táborská (UK Praga) – Symplegmata – erotická sousoší helénistického rokoka.
16.20 Aleksandra Patyna (UAM) – Kilka słów o chorobach wywołanych przez masturbację czyli onanizm w traktatach starożytnych medyków.
16.40 Anna Barysz (UWr) – Męczeństwo a seksualność. Przypadek Orygenesa.
17.00 Dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia obrad


Dzień II (niedziela, 5 kwietnia 2009. Instytut Archeologii, sala 201)

9.00 Michał Halamus (UWr) – Instytucja małżeństwa, a erotyzm w społeczeństwie starożytnego Rzymu.
9.20 Joanna Kłos (UW) – Postać Klodii Metelli w kulturze popularnej, czyli o współczesnych wyobrażeniach o na temat seksualności antycznej.
9.40 Aleksandra Kubiak (UW) – Płodność w religiach Bliskiego Wschodu w czasach rzymskich.
10.00 Przemysław Piwowarczyk (UŚ) – Seksualność chrześcijańska wedle Klemensa Aleksandryjskiego (Kobierce III).
10.20 Dyskusja i krótka przerwa

11.00 Magdalena Redlarska (UG) – Seksualność w średniowieczu, czyli grzeszne przyjemności w epoce katedr.
11.40 Kamil Frejlich (UW) – Grzech sodomii w Occupatio Odona z Cluny.
12.10 Katarzyna Smoleń (UWr) – „Ars amatoria” dziesięć wieków po Owidiuszu - sztuka uwodzenia i kochania w średniowieczu i renesansie.
12.30 Dyskusja i krótka przerwa

13.00 Kamila Oleś (UAM) – Gdy osioł dosiada zakonnicę. O scenkach erotycznych w dekoracji romańskich i gotyckich kościołów w Europie.
13.20 Jakub Sawicki (UWr) – „Kiepskie Marzenie.” Erotyzm na późnośredniowiecznych świeckich plakietkach.
13.40 Maksym Mackiewicz (UWr) – Od symboliki, po obscenikę – treści miłosne na naczyniach średniowiecznych i wczesnonowożytnych.
14.00 Dyskusja i krótka przerwa

15.00 Agata Draus (UWr) – Seksualność kobiet w średniowiecznej Francji na podstawie przekazów historycznych i literatury ludowej.
15.20 Piotr Miernik (UMK) – Podróż Mikołaja z Popielowa i zawarty w niej opis XV-wiecznych mieszkanek krajów Europy zachodniej.
15.40 Klaudia Morawiec – Licencjonowane dzielnice uciech - element tradycji XVII-wiecznej Japonii.
16.00 Dyskusja, podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

Godziny wystąpień mogą ulec nieznacznej zmianie.