A A A

Zgłoszone referaty

Poniżej prezentujemy listę przyjętych referatów. Program zostanie przedstawiony w środę, 25. marca.


Agata Draus (UWr) - Seksualność kobiet w średniowiecznej Francji na podstawie przekazów historycznych i literatury ludowej.

Aleksander Leydo (UW) - Ewolucyjne ujęcie ludzkiej seksualności.

Aleksandra Kubiak (UW) - Płodność w religiach Bliskiego Wschodu w czasach rzymskich.

Aleksandra Leśniak, Paulina Machałowska (UŁ) - Miłość do chłopców w antycznej Grecji.

Aleksandra Patyna (UAM) - Kilka słów o chorobach wywołanych przez masturbację czyli onanizm w traktatach starożytnych medyków.

Aleksandra Stawarz (UWr) - Homoerotyzm w literaturze antycznej.

Anna Barysz (UWr) - Męczeństwo a seksualność. Przypadek Orygenesa.

Iza Romanowska (UJ) - Ewolucja ludzkiej seksualności, czyli od rozpusty do rodziny.

Jakub Sawicki (UWr) - „Kiepskie Marzenie.” Erotyzm na późnośredniowiecznych świeckich plakietkach.

Joanna Kłos (UW) - Postać Klodii Metelli w kulturze popularnej, czyli o współczesnych wyobrażeniach o na temat seksualności antycznej.

Joanna Stępniak (UMK) - Przypadek paleolitycznych figurek „Wenus” jako przykład badań nad zagadnieniem prehistorycznej seksualności.

Kamil Frejlich (UW) - Grzech sodomii w Occupatio Odona z Cluny.

Kamila Oleś (UAM) - Gdy osioł dosiada zakonnicę. O scenkach erotycznych w dekoracji romańskich i gotyckich kościołów w Europie.

Katarzyna Mikosz (UWr) - Przedstawienia zoofilne z epoki brązu. Rytualne czy humorystyczne?

Katarzyna Smoleń (UWr) - „Ars amatoria” dziesięć wieków po Owidiuszu - sztuka uwodzenia i kochania w średniowieczu i renesansie.

Klaudia Morawiec - Licencjonowane dzielnice uciech - element tradycji XVII-wiecznej Japonii.

Lucie Táborská (UK Praga) - Symplegmata – erotická sousoší helénistického rokoka.

Magdalena Redlarska (UG) - Seksualność w średniowieczu, czyli grzeszne przyjemności w epoce katedr.

Maksym Mackiewicz (UWr) - Od symboliki, po obscenikę – treści miłosne na naczyniach średniowiecznych i wczesnonowożytnych.

Michał Halamus (UWr) - Instytucja małżeństwa, a erotyzm w społeczeństwie starożytnego Rzymu.

Piotr Miernik (UMK) - Podróż Mikołaja z Popielowa i zawarty w niej opis XV-wiecznych mieszkanek krajów Europy zachodniej.

Przemysław Piwowarczyk (UŚ) - Seksualność chrześcijańska wedle Klemensa Aleksandryjskiego (Kobierce III).

Sylwia Wasyniuk, Paulina Skorupska (WAM, UW) - Seksualność mózgu na przykładzie wybranych aspektów z kultur Mezoameryki.

Witali Michalczuk (UW) - Żeńskość - nieprzemijający symbol ludzkości (na przykładzie kultury Cucuteni -Trypole).

Wojciech Ejsmond (UW) - Eros nad Nilem.